Πρόσκληση σε Αρχαιρεσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, καλούνται τα μέλη της ΘΟΜ "οι Άστεγοι", να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες, που θα διεξαχθούν στη "Στέγη", Θεοφράστου 24, το Σάββατο 10-3-2018, για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπων για την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 2μμ έως τις 8μμ
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, καλούνται τα μέλη της ΘΟΜ "οι Άστεγοι", να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες, που θα διεξαχθούν στη "Στέγη", Θεοφράστου 24, το Σάββατο 10-3-2018, για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπων για την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 2μμ έως τις 8μμ